Fængselsstraf for deling af sexvideo ændret til bøde

Foto: Østjyllands Politi.

RANDERS: Den 20-årige mand, der den 5. februar ved Retten i Randers blev idømt 30 dages betinget fængsel for at dele en sex-video med mindreårige, har fredag formiddag ved Vestre Landsret fået ændret sin straf til en bøde på 2.500 kroner.

Landsretten lagde i dommen vægt på, at billederne på videoen, der blev delt via Facebook og Messenger, var slørede og at man ikke kunne se, at der var tale om personer, der var under 18 år. Dermed godkendte dommerne den 20-åriges forklaring.

I stedet for en dom efter børnepornoparagraffen i straffeloven blev den 20-årige dømt for at have krænket blufærdigheden hos dem, der er på den delte video, og for uberettiget at have videregivet private billeder vedrørende andre personers  forhold.

Anklagemyndigheden havde ønsket straffen fra byretten ændret til 60 dages fængsel.

Den 20-åriges forsvarede mente ikke, at han kunne idømmes en straf, der er strengere end den bødestraf, som de to 15-årige drenge, der har optaget videoen, fik for et par år siden. De blev idømt en bøde på 2.000 kroner.

Mere end 1.000 personer – måske 1200-1400 – landet over er sigtet for at have delt videoen.

Anklagemyndigheden har de seneste par måneder ført otte prøvesager i Østjylland og Nordsjælland, der alle har givet domme på mellem syv og 40 dages betinget fængsel – bl.a. under hensyntagen til hvor mange gange de dømte har delt videoen.

Alle otte sager er anket til landsretten, og der ventes døm i de andre syv sager i de kommende uger.

Juridisk set er fredagens dom fem dagbøder af 500 kroner.

Den 20-årige bo i Syddjurs Kommune.

Du kan tilmelde dig Randersnews.dk på Facebook her.